Nếu đã quyết yêu nhau thì phải làm sao? Đăng ký kênh để xem nhiều video hơn:  https://goo.gl/qveuzc

Nếu đã quyết yêu nhau thì đừng bao giờ nản
Dù nhiều thứ ngăn cản vẫn cố gắng đến với nhau
Biết rằng tim rất đau sau mỗi lần giận dỗi.
Thế nhưng mình hãy cứ hy vọng đi.
Khó khăn rồi sẽ đi qua hạnh phúc cũng sẽ đến
Vì tìm được nhau khó lắm nên hãy giữ chặt lấy nhau…

————————————————————————-
✔ Nhạc thiếu nhi: https://goo.gl/RRUV1k
✔ Nhạc tiếng anh: https://goo.gl/nI1MGR
✔ Games cho bé: https://goo.gl/jLlsZC
✔ Hoạt hình cho bé: https://goo.gl/pVj5kT
————————————————————————-
★ Website: https://danhchobe.com
★ Facebook: https://www.facebook.com/DanhChoBeVN/
★ Twitter: https://twitter.com/DanhChoBeVN

#Kids #Games #DanhChoBe #DCB