Học hát tiếng anh dành cho bé với bài hát “The wheels on the bus” có sub tiếng anh và hình ảnh những chú pikachu vui nhộn sẽ giúp bé tập trung nghe hát hơn.

Cùng đăng ký kênh để xem nhiều video hơn nhé: https://goo.gl/qveuzc

Lời bài hát: The wheels on the bus
The wheels on the bus go round and round,
round and round, round and round.
The wheels on the bus go round and round,
all through the town.

The doors on the bus go open and shut
Open and shut, open and shut
The doors on the bus go open and shut
All through the town

The wipers on the bus go Swish, swish, swish;
Swish wish wish; Swish, swish, swish.
The wipers on the bus go Swish, swish, swish,
all through the town.

The horn on the bus goes Beep, beep, beep;
Beep, beep, beep; Beep, beep, beep.
The horn on the bus goes Beep, beep, beep,
all through the town..

The Driver on the bus says “Move on back,
move on back, move on back;”
The Driver on the bus says “Move on back”,
all through the town.

Friends on the bus say, how are you?
How are you? How are you?
Friends on the bus say, how are you?
All through the town!

The baby on the bus says “Wah, wah, wah;
Wah, wah, wah; Wah, wah, wah”.
The baby on the bus says “Wah, wah, wah”,
all through the town.

The mommy on the bus says “Shush, shush, shush;
Shush, shush, shush; Shush, shush, shush.”
The mommy on the bus says “Shush, shush, shush”
all through the town.

The wheels on the bus go round and round,
round and round, round and round.
The wheels on the bus go round and round,
all through the town!