Chạy trốn tử thần là một trò chơi tương tự như Temple Run nếu bạn đã quen thuộc với nó. Vào trò chơi bạn sẽ nhận được một nhân vật. Việc cần làm duy nhất của bạn là chạy trốn khỏi tử thần đang bám sát ngay phía sau. Hãy dùng mọi kỹ năng có thể của bạn để chạy thật xa. Hãy luôn cảnh giác vì một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến bạn bị quái vật bắt và trò chơi kết thúc.

★ Đăng ký kênh: https://goo.gl/qveuzc

★ Chơi Chạy trốn tử thần: https://goo.gl/P8OZVf